Wyszukiwanie elementów w Wyborze struktury

 1. Kliknij ikonę Wyszukiwanie elementu.
  Można wyszukiwać w podpisach elementów, nazwach unikatowych i atrybutach wymiarów i hierarchii.
  Uwaga

  W przypadku wyświetlania atrybutów w oknie dialogowym Wyszukiwanie elementu atrybuty nie zostaną dodane do listy.

 2. Określ tekst wyszukiwania i wybierz Podpis elementu, Nazwa unikatowa elementu lub atrybut z listy Wyszukaj.
  Można używać symboli wieloznaczny, ale wyszukiwanie automatycznie używa metody Zawiera. Z tego powodu, przykładowo, zarówno wyszukiwanie "er" jak i "*er” znajduje elementy zakończone na "er".
 3. Kliknij strzałkę sąsiadującą z listą Wyszukaj i kliknij Znajdź wszystko.

  Kliknij strzałkę na przycisku Znajdź wszystkie dla następujących opcji:

  • Znajdź w poprzednim wyniku
  • Znajdź następny pasujący tekst
  • Znajdź poprzedni pasujący tekst
  Uwaga

  Aby użyć opcji Znajdź elementy ze źródła danych Analysis Services, musisz zainstalować zestaw na serwerze Analysis Services.

  Nazwa pliku zestawu to Mis.Reporting.ServerExtension.dll; plik znajduje się w ścieżce C:\Program Files\Infor BI\Application Studio po konfiguracji programu Application Studio.

  Użyj programu SQL Management Studio, aby połączyć się z bazą danych Analysis Services i dodać zestaw do folderu Zestawy.

  Zestaw musi zawierać następujące parametry:

  • Ścieżka: ..\Application Studio\Mis.Reporting.ServerExtension.dll.
  • Nazwa: MisOlapYukonExtension
  • Uprawnienia: Bezpieczny
  • Personifikacja: Domyślne