Kontoaktivering for en delplan

Delplaner lar deg se noen deler av en økonomisk plan i mer detalj. Flere forhåndskonfigurerte delplaner er oppgitt. Du kan legge til delplaner etter behov. Workforce Budgeting gir funksjonaliteten for å analysere og budsjettere ansattkostnader. Bare en delmengde av økonomiske kontoer som er definert for hovedbokbudsjettet, er relevant for arbeidskraftkostnader. Du kan aktivere slike kontoer via Globale innstillinger > Kontoaktivering for delplan.

Valget av økonomisk konto for forretningsobjekter som lønn, tilleggslønn og godtgjørelser er begrenset til kontoene som representerer tilsvarende arbeidskraftkostnader.