Eksempler på synkronisering

Du angir en synkroniseringsvekting for opptil tolv perioder i året. En synkroniseringsfaktor beregnes for hver synkroniseringsvekting. Beregningen er:

Phasing factor=Phasing Weight/Total of all phasing weights for the year

For å bestemme beløpet som skal distribueres i hver periode, multipliseres synkroniseringsfaktoren med det totale beløpet som skal distribueres.

I disse eksemplene blir en kostnad på $ 58 000 distribuert.

Synkronisering etter dager per måned

I dette eksemplet er synkroniseringsvektingen for hver periode antall dager i måneden. Det finnes 365 synkroniseringsvektinger (dager) i året.

123456789101112
Vekt312831303130313130313031
For hver periode deles vektingen på 365 for å bestemme synkroniseringsfaktoren.
123456789101112
Faktor0,0850,0770,0850,0820,0850,0820,0850,0850,0820,0850,0820,085
Hver synkroniseringsfaktor multipliseres med $ 58 000 for å bestemme beløpet som skal tilordnes i hver periode.
123456789101112
$493044664930475649304756493049304756493047564930

Synkronisering over 9 måneder

I dette eksempelet blir $ 58 000 tilordnet over 9 måneder i året. 365 dager delt på 9 gir symbolske 40 eller 41 dager per måned.

123456789101112
Vekt414041404100041404140

Jevn

Dette eksemplet sprer verdier jevnt på tvers av perioder.

123456789101112
Vekt111111111111