Konfigurere Ad-hoc-fanen

Du kan legge til ad-hoc-rapportering ved å konfigurere Ad-hoc-fanen i en ny eller eksisterende arbeidsbok. I dette eksemplet legger du til fanen i en eksisterende økonomibudsjett-arbeidsbok.

Merk

Du kan konfigurere flere ad-hoc-rapporter, så lenge det totale antallet faner ikke overskrider 25.

 1. Åpne en økonomibudsjett-arbeidsbok.
 2. Klikk på skiftenøkkel-ikonet til høyre for fanene for å åpne dialogboksen Fanekonfigurasjon.
 3. Klikk på Legg til fane og spesifiser 'Ad-hoc' som navnet på fanen.
 4. Klikk på Velg element i rapportkolonnen for å åpne dialogboksen Rapporttilordning.
 5. Klikk på Ad-hoc Designer og klikk på OK.
  Ad-hoc-fanen er nå synlig i sidens topptekst.
 6. Klikk på Ad-hoc-fanen for å åpne Ad-hoc Designer-vinduet.
 7. Velg avkryssingsboksen Aktiver tilbakeskriving for å aktivere arbeidsbokmalen som skal brukes i planleggervisning.
  Dette aktiverer tilbakeskriving på hele arbeidsboken. Du kan aktivere tilbakeskriving på enkeltattributter når du velger hvilke som skal inkluderes i arbeidsboken.
 8. Klikk på og dra Kontoer til radaksen, og klikk deretter på og dra Kalender til kolonneaksen.
 9. Gjenta denne prosessen for å legge til Beslutningspakke og Strategi på radaksen.
  Merk

  Strategy Management er bare tilgjengelig for applikasjoner som er basert på Designer.

 10. Klikk på Forhåndsvisning-pilen for å åpne en forhåndsvisning av rapporten.
  I rapportforhåndsvisningen kan du ytterligere konfigurere analysedimensjoner.
 11. Klikk på Konto-toppteksten og klikk på deretter Velg elementer for å åpne dialogboksen Velg element.
 12. Velg Alle kontoer > Aktiva > Totale ikke-gjeldende aktiva > Materielle aktiva og klikk på OK.
 13. Klikk på Materielle aktiva og velg Zoom til nivå, og velg deretter det høyeste tilgjengelige nivået for å vise alle basiskontoer.
  Her er en beskrivelse av menyalternativene:
  • Zoom inn: Driller ned ett nivå ned i hierarkiet.
  • Zoom ut: Driller ned ett nivå opp i hierarkiet.
  • Zoom til nivå: Driller ned til et bestemt nivå i hierarkiet. Utilgjengelige nivåer er i kursiv.
  • Behold element: Stiller inn det valgte elementet som det eneste elementet og fjerner alle andre elementer fra kontodimensjonen.
 14. Klikk på Konto-toppteksten og velg Legg til utvalg for å åpne dialogboksen Legg til utvalg.
  1. I Kontoer-feltet velger du Alle kontoer > Gjeld og egenkapital > Total egenkapital > Aksjonærs egenkapital > Risikovillig kapital og klikker på OK.
  2. Klikk i Beslutningspakke-feltet og velg beslutningspakkene du vil bruke, og klikk på deretter OK.
  3. Klikk i Strategi-feltet, og velg strategiene du vil bruke, og klikk deretter på OK.
   Merk

   Strategy Management er bare tilgjengelig for applikasjoner som er basert på Designer.

 15. Klikk på OK.
  Du kan også klikke på den respektive toppteksten for å legge til Beslutningspakke og Strategi.
 16. Klikk på Kalender-toppteksten og klikk deretter på Velg elementer for å åpne dialogboksen Velg element.
 17. Velg Totaltid > 2019 og klikk på OK.
 18. Klikk på toppteksten 2019 og klikk deretter på Zoom til nivå for å vise månedene, kvartalene eller årene.
 19. Klikk på Filter-ikonet for å åpne dialogboksen Filtre.
 20. Klikk på Angi alle til Ikke tilordnet og klikk på OK.
 21. Klikk på Konto-toppteksten og velg Rediger attributter.
  Her kan du velge kun attributtene du vil bruke i arbeidsboken. Disse attributtene blir da synlige i arbeidsboken som kolonner. Når du har valgt attributtene, klikker du på attributt-toppteksten og velger eller fjerner valget av om du vil aktivere tilbakeskriving på attributtet.
 22. Klikk på Lagre og klikk deretter på OK.