GETCOLOR

Denne funksjonen returnerer RGBA-verdien til en enkelt farge i fargepaletten eller verdiene til flere farger, som i en matrise. Funksjonen brukes til å sende farger fra Application Studio-fargepaletten til nettutvidelsene.

Fargepaletten inneholder 64 farger i et rutenett bestående av åtte rader og åtte kolonner. Hver farge i paletten er identifisert med et indeksnummer fra 1 til 64. Indeksnummeret øker fra topp til bunn og fra venstre til høyre i rutenettet.

For hver spesifiserte indeksparameter returnerer GETCOLOR en fargekode.

Syntaks

GETCOLOR(color_index {,color_index})

Eksempel

Dette eksempelet returnerer 0, koden for svart:

=GETCOLOR(2)

Dette eksemplet returnerer matrisen # (0,255):

=GETCOLOR(2,3)

0 og 255 er kodene for svart og hvitt.