Bruke et bilde som innhold i en celle.

  1. Velg Sett inn > Bilde.
  2. Utfør en av disse handlingene:
    Handling Beskrivelse
    Velg Fil Bla til filen som skal importeres og klikk på Åpne.
    Velg Delt bilde Velg et delt bilde fra listen.