basiselement

Dette er elementene på det laveste nivået i dimensjonshierarkiet. Det vil si at disse elementene ikke har noen underordnede. I en kube lagres faktisk, fysisk data i kubecelleadresser som består av bare basiselementer. En kubecelle som inneholder en eller flere konsoliderte- eller regelelementer i sin celleadresse er en beregnet celle og kan ikke lagre dataoppføringer. Verdiene i disse cellene beregnes av data i basisceller.