MULTISELECTGETMEMBERSSIMPLE

MULTISELECTGETMEMBERSSIMPLE henter en liste med elementer fra en gyldig multiselect XML-definisjon (MLS-XML). MULTISELECTGETMEMBERSSIMPLE skiller seg bare fra MULTISELECTGETMEMBERS i at syntaksen ikke trenger et hierarkinavn eller kubenavn.

Syntaks

=MULTISELECTGETMEMBERSSIMPLE("XML_multiselect","separator")

Eksempel

=MULTISELECTGETMEMBERSSIMPLE(ReportVariables.rv_multi.Text,";")