Erstatte en kombinasjonsboks med et oppslagsobjekt

I noen situasjoner er det flere fordeler med oppslagsobjekter enn med kombinasjonsbokser. Oppslagsobjekter er spesielt nyttige ved Velg element-handlinger.

 1. Opprett en variabel.
 2. Sett inn et oppslagsobjekt.
 3. Dobbeltklikk på oppslagsobjektet og klikk på Utfør handling når ikon klikkes i Format-dialogen.
 4. Velg Velg element som handlingstype og Oppslag-klikk som handlingsmodus.
 5. I inndatadelen spesifiserer du denne informasjonen:
  Global liste
  Velg listen som skal vises av oppslagsobjektet.
  Velg element
  Velg variabelen som du opprettet i trinn 1.
  Vis format
  Som standard vises elementtitler. Velg eventuelt et annet format.
  Aktiver flervalg
  Med dette alternativet kan du velge flere elementer
  Elementgrense
  Du kan spesifisere maksimalt antall elementer som skal vises for valg. Spesifiser et tall eller en formel. Eller angi Ingen grense.
  Dialog tittel
  Standardtittelen er Velg element. Du kan i stedet vise navnet til den globale listen eller spesifisere en brukerdefinert streng. Hvis du vil endre tittelen dynamisk, bruker du en formel.
 6. Velg variabelen som du opprettet i trinn 1, som parameternavn under Parametere, og angi =Actions.Result.Text som verdi. Klikk på OK.
 7. I Verdi-feltet i Format-dialogen angir du en formel for å vise listen som skal vises når du klikker på oppslaget.
  Denne MEMBERGET-eksempelformelen viser Produkt-listen i Eksempler-applikasjonen:

  =MEMBERGET("BestPracticesOlap", "analysis", "[product]",ReportVariables.selection.Text, "self")