Pakke applikasjoner

Klikk på Neste og Forrige for å flyte mellom trinnene i veiviseren.

 1. Velg Instrumentbord > Applikasjonsadministrasjon > Applikasjoner.
 2. Velg applikasjonen du ønsker å pakke.
 3. Velg Applikasjoner > Pakk ny applikasjon.
 4. I Generelt-trinnet i veiviseren Pakk ny applikasjon-veiviseren, angir du denne informasjonen:
  Unikt navn
  Angi et unikt navn for applikasjonen.
  Forsiktig
  For å garantere integriteten til OLAP-databasen, anbefaler vi at du ikke endrer verdien i Navn-feltet.
  Beskrivelse
  Du kan eventuelt angi en beskrivelse av applikasjonen, eller for eksempel detaljer om innholdsskaper eller utvikler.
 5. Eventuelt kan du i trinnet Utgivelsesinformasjon, slå på Inkluder versjonskontroll og angi et versjonsnummer for applikasjonen.
  Hvis en egendefinert pakke har en versjon og brukes til å oppdatere en eksisterende applikasjon, må den eksisterende applikasjonen ha en lavere versjon.
 6. Funksjoner-trinnet velger du hvilke funksjoner og hvilket innhold som skal inkluderes i modellen.
  Funksjoner i kildeapplikasjonen er forhåndsvalgt. For hver funksjon har du disse alternativene:
  Alternativ Beskrivelse
  Behold Den pakkede applikasjonen arver funksjonen.
  Behold og velg innhold Den pakkede applikasjonen inkluderer innhold for funksjonen, slikt som Application Studio-rapporter.
  Slå av Den pakkede applikasjonen inkluderer ikke funksjonen.
 7. Hvis det er aktivert i OLAP-trinnet, kan du eventuelt slå på Inkluder database og velge ett av disse alternativene:
  Alternativ Beskrivelse
  Inkluder OLAP-database Inkluderer hele OLAP-databasen og alle sine delmengder og databaseegenskaper
  Eksporter valgte kuber og dimensjoner Aktiverer fanene Kuber og Dimensjoner, hvor du velger kubene og dimensjonene som skal inkluderes. Som standard blir alle kuber og dimensjoner valgt. Delmengder er ikke inkludert.
 8. Modellering-trinnet velger du om du vil inkludere generelle OLAP- og relasjonsmodelleringsfunksjoner.
  Hvis kildeapplikasjonen har modelleringsfunksjonen, velges alternativet som standard. Hvis kildeapplikasjonen ikke har modelleringsfunksjonen, deaktiveres alternativet.
 9. Språk-trinnet velger du språkene som skal inkluderes.
  Egendefinerte strenger og deres oversettelser er ikke inkludert.
 10. På trinnet Applikasjonsroller velger du de egendefinerte applikasjonsrollene som skal inkluderes.
 11. Dataroller-trinnet velger du de egendefinerte datarollene som skal inkluderes.
 12. Datatilkoblinger-trinnet velger du datatilkoblingene som skal inkluderes.
  Vi anbefaler at du tester datatilkoblingene etter at pakken er installert.
 13. På trinnet Egendefinerte innstillinger velger du de egendefinerte innstillingene som skal inkluderes.
 14. Eksporter-trinnet velger du eventuelt Lagre profil.
 15. Eksporter-trinnet klikker du på Start eksport.
  Når eksporten avsluttes, blir du bedt om å lagre den eksporterte pakken eller, hvis du valgte Lagre profil, både pakken og eksportprofilen.