Enhedens opgørelser

Vælg Rapportering > Enhedsrapporter, og vælg derefter en af følgende rapporter:

  • Enhedsaktiver
  • Enhedspassiver
  • Enhedens driftsregnskab

I rapporterne med enhedens opgørelser kan du få vist en enheds kontodata i en angivet kontekst. Vi anbefaler, at du vælger Justerede enhedsdata som det øverste standardelement i feltet Niveau.