Beregning af valutaomregningsdifference

A, D og E er udviklingsbilag. De kræver kompleks valutaomregningslogik, fordi individuelle bevægelser normalt beregnes på en anden måde end ultimosaldoen, og dette resulterer i en valutaomregningsdifference. De enkelte bevægelser kan have forskellige parameteriseringer af valutaberegningen. De individuelle bevægelser og ultimosaldoen beregnes f.eks. på følgende måde:

  • Primosaldo for bilaget for bruttoanlægsaktiver: 200 USD
  • Forøgelse i løbet af et år: 300 USD
  • Reduktion i løbet af et år: 150 USD
  • Kurs for primosaldoen: 1,25 (kontosats fra basisperioden)
  • Gennemsnitskurs for år til dato, der bruges til at beregne forøgelse og reduktion: 1,33
  • Slutkurs for den periode, der bruges til ultimosaldoen: 1,41
Opening balance: 200/1.25 = 160 EUR
Increase: 300/1.33 = 225.56 EUR
Decrease: -150/1.33 = -112.78 EUR
Closing balance: 350/1.41 = 248.23 EUR

De individuelle bevægelser resulterer i en ultimosaldo på 272,78 EUR, som er forskellig fra den faktiske beregnede ultimosaldo (248,23 EUR). Derfor skal der beregnes en valutaomregningsdifference for at tage højde for forskellen mellem de individuelle bevægelser og ultimosaldoen i koncernvalutaen (EUR). Hvis du vil have valutaomregningsdifferencer vist korrekt, sammenlignes hver bevægelse med den værdi, som den skulle have haft, hvis den var blevet beregnet ved hjælp af kursen for ultimosaldoen. Denne formel bruges:

Værdien i den lokale valuta/kurs for ultimosaldoen - den værdi, der er beregnet i koncernvalutaen

Ud fra denne formel beregnes de individuelle bevægelser på følgende måde:

Opening balance: 200/1.41 – 160 = -18.16 EUR
Increase: 300/1.41 – 225.56 = -12.79 EUR
Decrease: -150/1.41 – -112.78 = 6.4 EUR

De samlede værdi af de individuelle resultater er -24,55 EUR, hvilket svarer til forskellen mellem den faktiske ultimosaldo og summen af de individuelle bevægelser. Værdien -24,55 tilskrives elementet for valutaomregningsdifferencen for bilaget for bruttoanlægsaktiver.