Konfiguration af kernen

 1. Vælg Moduler > Konsolidering > Kerne, og klik på Konfigurer.
 2. Du kan om nødvendigt skifte til brug af segmentering. Vælg derefter blandt følgende indstillinger:
  Indstilling Beskrivelse
  Segmentering af balancekonto Aktivér eventuelt segmentering af balancekonti
  Brug af elimineringselementer for segmenter Aktivér eventuelt brugen af elimineringselementer
  Forretningsobjekt Vælg et brugerdefineret forretningsobjekt for det primære segment
  Sekundært segment Aktivér eventuelt et sekundært segment
  Tertiært segment Aktivér eventuelt et tredje segment
 3. Aktivér eventuelt brug af bilag, og angiv id'et for et egenkapitalbilag.
 4. Angiv følgende grænseværdier som procentdele:
  • Konsolidering efter equity-metode
  • Pro rata-konsolidering
 5. Vælg en koncernkonto som fremførselskonto.
 6. Klik på Næste.
 7. Angiv følgende oplysninger:
  Goodwill
  Vælg koncernens aktivkonto til systemgenereret bogføring af negativ goodwill.
  Negativ goodwill
  Vælg koncernens aktivkonto til systemgenereret bogføring af negativ goodwill.
  Afskrivning af goodwill
  Vælg koncernens resultatopgørelseskonto til systemgenereret goodwillafskrivning.
  Opskrivningsreserve
  Vælg koncernens balancekonto til opskrivningsreserve.
  Deltagelse
  Vælg koncernens resultatopgørelseskonto til systemgenererede udskudte skattefradrag.
  Detaljer for standardbilag
  Angiv id'et for bilagsdetaljen for deltagelse.
  Detaljer for dividendeudbetaling
  Angiv id'et for bilagsdetaljen for registrering af dividender, der skal betales for perioden.
  Detaljer for dividendeminoritet
  Angiv id'et for bilagsdetaljen for registrering af minoritetsinteresser i dividender, der skal betales for perioden.
 8. Klik på Gem.