Oversigt over overførsel af resultatopgørelsesdata

I denne tabel vises en overordnet oversigt over overførsel af resultatopgørelsesdata:

Resultatopgørelse
Kildekonto 2018 2019 2020
Overskud (underskud), der kan tilskrives det overordnede firmas egenkapitalbeholdning 100.000 120.000 110.000
Balance
Destinationskonto 2018 2019 2020
Overskud (underskud) for perioden
Primosaldo (konfigurationssæt) 50.000 50.000 50.000
Akkumulerede budgetændringer i konfigurationssæt 100.000 220.000
Subtotal for primosaldo 50.000 150.000 270.000
Overførsel fra resultatopgørelse 100.000 120.000 110.000
Ultimosaldo år til dato 150.000 270.000 380.000