ION API-kald fra Application Engine-processer

Kald af ION API-slutpunkter kræver godkendelse til ION API-gatewayen. Processer kan ikke kalde ION API direkte. I stedet sker godkendelsen via et backend-tjenesteprogram. Administratorer vedligeholder tjenestekonti, der har ressourceejer-rettigheder. Hver tjenestekonto repræsenterer en bruger, hvorunder der foretages kald til ION API. Det vil sige, at tjenestekontoen bruges til at repræsentere en bruger af backend-programmet.

Kald af ION API kræver, at disse forudsætninger er opfyldt:

  • Et backend-tjenesteprogram på lejerniveau, der er oprettet i ION API. Uden dette program er der ingen mulighed for at kommunikere med ION API.
  • En tjenestekonto til brugerrepræsentation.

Tjenestekontoen til backend-programmet oprettes manuelt i Infor Ming.le og hentes som en .ionapi-fil.

Tjenestekontiene til brugerrepræsentation oprettes også i Infor Ming.leBrugerstyring og hentes som .csv-filer. Tjenestekonti indeholder en Adgangsnøgle og en Hemmelig nøgle.

Tjenestekontiene til både backend-programmet og brugerrepræsentation administreres i kontrolpanelet Tjenestekonti. fil. De legitimationsoplysninger, der genereres af backend-tjenesteprogrammet, indeholder et OAuth-klient-id og en klienthemmelighed.