ABC-analyse

ABC-analyse bruges ofte til lagerstyring, hvor det normalt er umuligt i praksis at bruge de samme ressourcer på hvert element. Det antages, at der på et lager er et lille antal elementer, som er afgørende for en organisations succes, og et stort antal elementer, som er relativt uvigtige.

ABC-analyse kan påvise risici og hjælpe med at styre omkostningerne. Hvis f.eks. salget af et lille antal produkter udgør hovedparten af din fortjeneste, vil problemer med disse produkter have større indvirkning end et problem med andre produkter. På samme måde kan hovedparten af opkaldene til kundesupport skyldes et lille antal tilbagevendende problemer. Ressourcer, som bruges på at løse disse problemer, kan medføre store fordele.

Formålet med denne analyse er at fremhæve de mest kritiske blandt et sæt af elementer. Et lille antal værdier udgør typisk en stor procentdel af den samlede værdi. For eksempel kan 20 % af produkterne udgøre 80 % af den samlede omsætning.