Opdeling af parameterforbindelser

For at opdele en parameterforbindelse skal du have rettigheder til at redigere. Når du har ændret dit kontrolpanel til redigeringstilstand, er indstillingen Widget-kommunikation tilgængelig i menuen Handlinger på værktøjslinjen.

Du kan opdele en parameterforbindelse, så to forekomster af en widget kommunikerer separat.

Du har f.eks. to widgets: Region og Salg. Når du vælger en region i den ene widget, opdateres et diagram, som viser salget for den pågældende region, i den anden widget. Du kan sammenligne salget for to forskellige regioner. Første skridt er at tilføje en ekstra forekomst af hver widget i kontrolpanelet. Kontrolpanelet indeholder derefter fire widgets. Hvis du vælger en region i en af de to Region-widgets, opdateres begge diagrammer med salget for den pågældende region. Det er derfor nødvendigt at opdele parameterforbindelsen, så den første Region-widget kun opdaterer den første Salg-widget, og den anden Region-widget kun opdaterer den anden Salg-widget.

 1. I redigeringstilstand skal du trykke på Handlinger på programværktøjslinjen.
 2. Tryk på Widget-kommunikation.
 3. Tryk på Avancerede indstillinger.
 4. Udvid parameterforbindelsen i ruden Forbindelser.
  Forbindelsens fire parametre vises: to fra Region-widget'en og to fra Salg-widget'en.
 5. Træk en af de to regionsparametre fra parameterforbindelsen til feltet Ny parameterforbindelse.
  Der oprettes en ekstra regionsparameterforbindelse med det samme navn som den første.
 6. Træk en af diagramparametrene fra parameterforbindelsen til den anden regionsparameterforbindelse.
  Forbindelsesruden viser to parameterforbindelser, hver med to parametre.
Du kan nu vælge forskellige regioner i de to Region-widgets i kontrolpanelet. De to diagrammer opdateres uafhængigt af hinanden.
Bemærk

Omdøb eventuelt kontrolpanelets widgets, så de bliver nemmere at identificere i dialogboksen Widget-kommunikation. Du kan også omdøbe forbindelserne i dialogboksen Widget-kommunikation – Avancerede indstillinger.