Eksport af hierarkiske konfigurationer

 1. Klik på ikonet Startside.
 2. Vælg Forretningskonfiguration > Specifikke indstillinger for konfigurationssæt > Konfiguration af arbejdsproces.
 3. I ruden Kontekst skal du klikke på den version, som trinnet gælder for.
  Versionen og dets overordnede konfigurationssæt er fremhævet Afsnittet Oversigt over arbejdsprocesopgaver viser de programmer, der har tilgængelige planlægningstrin, grupperet efter enhed. Antallet af trin for hver type arbejdsproces vises – med ikoner, der angiver status for trinnene.
 4. I kolonnen Konfigurer skal du klikke på pileikonet for det økonomiprogram, som planlægningstrinnet tilhører.
 5. Klik på Konfigurer hierarkisk godkendelse for det trin, der skal konfigureres.
 6. Markér afkrydsningsfelterne i kolonnen Aktiv ud for de elementer i organisationshierarkiet, som du vil aktivere til hierarkisk godkendelse.
 7. I kolonnen Forfaldsdato for hver aktiv organisation skal du vælge den dato, hvor opgaven skal være fuldført.
  Forfaldsdatoen vises på siden Opgaver.
 8. I kolonnen Ansvarlig for hver aktiv organisation skal du vælge den bruger eller gruppe, der er ansvarlig for opgaven.
 9. Klik på Eksportér, angiv filens navn, og klik på Eksportér.
  Der tilføjes automatisk en dato til det angivne filnavn. Datoen er i følgende format: YYYY_MM_DD.

Der eksporteres en CSV-fil, som indeholder de valgte brugere og organisationer. Organisationerne vises i kolonner.