Visning af en opslagsliste

Værdierne for en liste, variabelliste eller et brugerdefineret hierarki kan vises på en opslagsliste i guiden Rapport. Det kan bruges til at begrænse de elementer, en bruger kan vælge fra en dimension. Du kan for eksempel have en skabelonrapport til at oprette rapporter om produkter, der sælges i Europa. Du kan undgå, at brugere vælger produkter, der sælges uden for Europa, i rapporter baseret på skabelonen ved at oprette en liste over produkter, der kun sælges i Europa, og bruge den til opslag i guiden Rapport.

Du kan bruge et opslag ved at vælge listen i kolonnen Slå op på fanen Rapportparametre.

Når du bruger en liste til opslag, kan brugerne kun vælge fra opslaget i guiden Rapport. Det svarer til at fastsætte opslaget som standardværdien.