Drukowanie dokumentów dot. eksportu

Do drukowania należy używać formularzy urzędowych, zgodnie z przepisami ustawowymi. Można użyć ustawień drukowania dwustronnego w celu wydruku na stronie przedniej i na odwrocie.

Przed drukowaniem dokumentów dot. eksportu należy sprawdzić wiersze wysyłki, aby upewnić się, że ustawienia priorytetowej umowy handlowej są poprawne. Patrz „Przygotowanie wydruku dokumentów dot. eksportu”.

Aby wydrukować dokumenty związane z eksportem:

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Na stronie Dostawy kliknij przycisk Analiza, aby wybrać dostawę.
 3. Opcjonalnie określ język wydruku dokumentów dot. eksportu.
  1. Kliknij kartę Świadectwa przewozowe.
  2. Kliknij Wybierz na wierszu na liście Lista świadectw przewozowych. W oknie dialogowym Szczegóły świadectwa przewozowego określ język, w którym świadectwa przewozowe mają być wydrukowane w polu Język.
  3. Kliknij przycisk OK.
  Język wydruku dokumentu eksportu jest ustawiany podczas importowania wysyłki lub później po wyborze i przechowaniu preferencyjnej umowy handlowej. Można ręcznie zmienić domyślne ustawienie.
  • Pole Kod języka dokumentów dot. eksportu w kodzie Klienta, które można edytować wybierając Dane główne > Kody. Musi to być jeden z języków zawartych we właściwościach kodu MovementCertificates w odpowiedniej preferencyjnej umowie handlowej. Jeśli tak jest, do wydruku używany jest język z pola Kod języka dokumentów dot. eksportu.
  • Pole Kod języka w kodzie Klienta musi być jednym z języków zawartych we właściwościach kodu MovementCertificates w odpowiedniej preferencyjnej umowie handlowej.
  • Używany jest Domyślny język z kodu Preferencyjna umowa handlowa.
  • Używany jest Domyślny język z odpowiedniego kodu Świadectwa przewozowego.
   Uwaga

   Aby edytować te kody, przejdź do menu Dane główne > Kody.

 4. Kliknij kartę Zadania w widoku Dostawa.
 5. Wybierz z menu Drukuj świadectwa przewozowe.
 6. Kliknij Przetwarzaj zadania.