Przeglądanie wpisów dziennika zadań drukowania

W widoku szczegółowym strony Zadania drukowania można wyświetlić wpisy dziennika zadań drukowania na karcie Wpisy dziennika zadania drukowania.

Aby przeglądać wpisy dziennika zadań drukowania:

 1. Wybierz Drukowanie > Szablony wydruku.
 2. Kliknij przycisk Analiza zadania drukowania.
 3. Na karcie Wpisy dziennika zadania drukowania przeglądaj następujące informacje:
  Identyfikator ponownego drukowania
  Numer ponownego drukowania. Po każdym ponownym wydruku liczba jest zwiększona o jeden.
  Status
  Stan pokazuje postęp zadania drukowania. Serwer wydruku odsyła komunikat o stanie zadania drukowania do obszaru funkcjonalnego, który utworzył polecenie drukowania.
  • Gotowe do druku: Serwer wydruku jest gotowy do wykonania zadania drukowania.
  • Drukowanie: Serwer wydruku obecnie drukuje dokumenty. Zadanie drukowania nie zostało jeszcze zakończone.
  • Wydrukowane: Dokumenty zostały wydrukowane.
  • Błąd: Nie wydrukowano dokumentów, ponieważ wystąpił błąd.
  Drukarka
  Drukarka służąca do drukowania dokumentu.
  Data/godzina drukowania
  To pole pokazuje datę i godzinę wydruku zadania drukowania.
  Identyfikator zadania dostawcy usług drukowania
  Identyfikator zadania dostawcy usług poligraficznych.
  Kod stanu dostawcy drukowania
  Kod stanu dostawcy usług drukowania.
  Komunikat o stanie dostawcy usług drukowania
  Komunikat o stanie dostawcy usług drukowania.
 4. Kliknij przycisk Odśwież, aby odświeżyć widok wpisów dziennika.