Dane główne klientów

Na stronie Dane główne klientów możesz przeglądać, tworzyć, edytować i usuwać dane główne klientów, takie jak adres czy osoba kontaktowa.

Na stronie Dane główne klientów możesz zarządzać danymi głównymi klientów, które nie są dostępne w systemie ERP. Możesz również zaimportować dane główne klientów automatycznie z połączonego systemu ERP i dopasować wymagane pola zgodnie ze swoimi potrzebami.

Jeśli wybierzesz drugą opcję i dane główne klientów są tworzone i modyfikowane w systemie ERP, BOD CustomerPartyMaster jest importowany za pomocą aplikacji. Dane główne klientów są pokazane na stronie Dane główne klientów. Możesz zdefiniować pola, którymi zarządzasz i które nie będą zastępowane w wyniku importu BOD CustomerPartyMaster. Inne pola są importowane i uaktualniane automatycznie przez system ERP.

Uwaga

Można aktywować automatyczny import BOD CustomerPartyMaster w systemie ERP na liście kodów ImportMasterData. Jeśli nie aktywowano opcji automatycznego importu, można zarządzać danymi głównymi klienta ręcznie na stronie Dane główne klienta. Można określić pola, które mają być aktualizowane za pomocą importu komunikatu BOD CarrierParty na liście kodów CarrierMasterUpdateFields.

Aby wyszukać dane główne klienta, należy określić kryteria filtrowania we wpisach pól wymaganych kolumn.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza danych głównych klientów.