Kopiowanie definicji drukowania

Aby skopiować definicję drukowania:

  1. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Definicje drukowania.
  2. Wybierz definicję drukowania.
  3. Kliknij Kopiuj, aby skopiować wybraną definicję drukowania.
    Pojawi się widok szczegółowy strony Definicje drukowania.
  4. Określ wymagane wpisy w polach.
  5. Aby zapisać definicję drukowania, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu definicji drukowania.