Usuwanie komunikatów

Na stronie Zarządzanie komunikatami można usuwać komunikaty.

Uwaga

Zalecamy, aby przejrzeć i sprawdzić komunikaty przed ich usunięciem.

Aby usunąć komunikat:

  1. Wybierz z menu Transformacja > Zarządzanie komunikatami.
  2. Wybierz komunikat, który chcesz usunąć.
    Aby usunąć komunikat na stronie Zarządzanie szczegółami komunikatu, kliknij przycisk Analiza komunikatu.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wybrany komunikat.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym usunięciu wybranego komunikatu.