Informacje na temat przepływu pracy

W zależności od stanu dostawy, w aplikacji można wykonać określone zadania. Patrz „Obszar funkcjonalny Wysyłka w praktyce”

Te zdania można łączyć w przepływie pracy. Przepływ pracy opisuje zbiór zadań, które są wykonywane kolejno. Przepływ pracy może być przypisany do partnera handlowego, klienta lub miejsca rozładunku.

Zwykle nie trzeba definiować przepływu pracy. Infor zapewnia wstępnie skonfigurowane przepływy pracy dla typowych scenariuszy biznesowych. Patrz następujące przykłady:

  • Przemysł samochodowy: Drukowanie etykiet, drukowanie dokumentu dostawy, drukowanie listu przewozowego (EDI), wysyłanie WPW za pomocą EDI
  • Rynek wtórny: Drukowanie etykiet, drukowanie dokumentu dostawy, drukowanie listu przewozowego, przekazywanie danych do interfejsu spedycji, inicjowanie usługi wysyłki ekspresowej

Korzystając z dostępu partnera handlowego w systemie można przeprowadzić parametryzację na poziomie partnera handlowego.

Patrz „Tworzenie przepływu pracy”.