Usuwanie mapowania partnera handlowego

Aby usunąć mapowanie partnera handlowego:

  1. Wybierz z menu Zarządzanie wydaniami > Konfiguracja > Mapowania partnerów handlowych.
  2. Wybierz mapowanie partnera handlowego.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć mapowanie partnera handlowego.
    Mapowanie partnera handlowego zostało usunięte z listy. Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym usunięciu mapowania partnera handlowego.